ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Η ορκωμοσία του Τμήματος για τους τελειόφοιτους φοιτητές θα πραγματοποιηθεί 19/06/ ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ

Οι τελειόφοιτοι πρέπει να προσέλθουν τουλάχιστον μία (1) ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος (ΚΤΙΡΙΟ Κ6 Γραφείο 015) για να υπογράψουν και να παραλάβουν το πρωτόκολλο καθομολόγησης. Μισή ώρα πριν την έναρξη της τελετής ορκωμοσίας (10.30 ) πρέπει να βρίσκονται στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 για την ετοιμασία της ορκωμοσίας(τήβεννο).

Η ταυτότητα είναι υποχρεωτική.