Οδηγίες σχετικά με την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας των ΑΕΙ