Οδηγίες εγγραφής σε E-Class μαθημάτων & έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Οδηγίες εγγραφής σε E-Class μαθημάτων & έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Με σκοπό την εύρυθμη έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας του χειμερινού εξαμήνου 2021-22, θα ενεργοποιηθεί από τους διδάσκοντες το eclass των μαθημάτων του Τμήματος πριν την έναρξη του εξαμήνου και πριν την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων.

Οι φοιτητές οφείλουν να εισέλθουν στο eclass του μαθήματος που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, και το οποίο θα δηλώσουν στην δήλωση μαθημάτων που θα υποβάλλουν κατά τη περίοδο που θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία.

Προς αποφυγή συνωστισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, οι θεωρίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημέρες από τα εργαστηριακά μαθήματα. Επίσης, τα εργαστηριακά μαθήματα κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται σε διαφορετική ημέρα από τα εργαστήρια των λοιπών εξαμήνων.  

ΠΡΟΣΟΧΗ. Οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν εργαστηριακά μαθήματα που εντάσσονται στο ίδιο εξάμηνο σπουδών, να δηλώνουν εργαστηριακές ομάδες που είναι την ίδια ημέρα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γεώργιος Γιόφτσος, Ph.D, M,Sc.    George Gioftsos, Ph.D, M.Sc
Καθηγητής Φυσικοθεραπείας       Professor in Physiotherapy
Πρόεδρος Τμήματος           Head of the Department

Τμήμα Φυσικοθεραπείας         Dept. of Physiotherapy
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας   Faculty of Health and Caring Sciences
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής     University of West Attica 
Αγίου Σπυρίδωνος 28,         Agiou Spyridonos 28, 
Αιγάλεω 12243, Αθήνα - Ελλάδα     Egaleo 12243, Athens -GREECE

e-mail: gioftsos@uniwa.gr       e-mail: gioftsos@uniwa.gr
Τηλ¨+30 210- 5387475         Tel: +30 210- 5387475