Νέο φοιτητολόγιο

Νέο φοιτητολόγιο

Η  Διεύθυνση Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων  του Ιδρύματος εργάζονται πυρετωδώς για τη συγχώνευση των φοιτητολογίων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά σε ένα ενιαίο φοιτητολόγιο για το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ώστε να εκκινήσουν οι εγγραφές των φοιτητών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για τη διευκόλυνση του
εκπαιδευτικού έργου, είναι ήδη διαθέσιμη η πλατφόρμα eclass.uniwa.gr .  Τα μαθήματα 1ου εξαμήνου θα πρέπει να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, μέχρι να αποκτήσουν και οι φοιτητές 1ου εξαμήνου ιδρυματικούς λογαριασμούς.