“Μάθημα Ιταλικών για αρχάριους” προς όλα τα μέλη του ΠΑ.Δ.Α.

“Μάθημα Ιταλικών για αρχάριους” προς όλα τα μέλη του ΠΑ.Δ.Α.

Αξιότιμα μέλη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2021, σε φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό του  ΠΑΔΑ, το μάθημα «Ιταλικά για αρχάριους». 

Περιγραφή μαθήματος και στόχοι: 

Η γνώση των γλωσσών, είναι σημαντικός παράγοντας για την  αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών, την εύρεση εργασίας και την κινητικότητα. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε το ζήτημα της πολυγλωσσίας μέσα από την ίδια την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας απευθύνεται σε αρχάριους σπουδαστές/στριες και εργαζόμενους  του ΠΑΔΑ που ενδιαφέρονται να διδαχθούν την Ιταλική Γλώσσα. 

Στόχος μας είναι η επαφή και η εξοικείωση των διδασκομένων με την Ιταλική γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν με σκοπό την επικοινωνία για εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς, ερευνητικούς και προσωπικούς λόγους. 

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (2 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), Παρασκευή,16:00-18:00 μ.μ., μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. 

Υπεύθυνη του μαθήματος είναι η Λέκτορας Εφαρμογών, κα. Αποστολάκη Αρετή. Το μάθημα θα διεξάγεται μέσα από προφορικές διαλέξεις, σημειώσεις, της διδάσκουσας και βιβλία pdf. 

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης και δεν θα αποδοθούν διδακτικές/πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και αποστέλλοντας την ηλεκτρονικά στα php@uniwa.grκαι [../mstathaki@uniwa.gr]mstathaki@uniwa.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 8 έως 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00μμ. 

Όσοι επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
 
Γ. Ντουνιάς
Καθηγητής