Λειτουργία δικτύου φοιτητών Erasmus ESN (Erasmus Student Network) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Λειτουργία δικτύου φοιτητών Erasmus ESN (Erasmus Student Network) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σκοπός του  δικτύου φοιτητών Erasmus ESN (Erasmus Student Network) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.είναι η ένταξη των φοιτητών Erasmus στην κοινωνία και η βοήθεια τους στα γραφειοκρατικά έγγραφα τις σχολής. Παράλληλα, προωθούμε έλληνες φοιτητές να συμμετέχουν σε προγράμματα Erasmus, καθώς και όσους γύρισαν να έχουν μια ομαλή επανένταξη. Υπάρχουν 8 σύλλογοι στην Αθήνα, 21 σε όλη την Ελλάδα και διεθνώς πάνω από 520.

Υπεύθυνη επικοινωνίας:  Παπαβασιλείου Έφη,esnwestattica@gmail.com  Website | Facebook | Instagram | Twitter

WELCOME BACK SPRING 2019