Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Εργαστήριο 2019-2020

Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία – Εργαστήριο 2019-2020

Μετά τις νεώτερες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι ξεκίνησε η δια ζώσης το εργαστήριο της Κλινικής Εκπαίδευσης στη Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία σε κλινικούς χώρους