Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική ΦΘ – Εγγραφές Εαρινού Εξαμήνου

Κλινική Εκπαίδευση στη Μυοσκελετική ΦΘ – Εγγραφές Εαρινού Εξαμήνου

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Στ΄- Ζ΄- Η΄Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το κλινικό μέρος του μαθήματος κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2022 και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προαπαιτούμενα μαθήματα, να εγγραφούν άμεσα στο eclass του μαθήματος: https://eclass.uniwa.gr/courses/FTHER102/.

Η ένταξη των φοιτητών σε κλινικές ομάδες θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Καθηγητής του μαθήματος,

Γιώργος Παπαθανασίου