Κατάθεση αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2019

Κατάθεση αιτήσεων για εξέταση πτυχιακών εργασιών τον Σεπτέμβριο του 2019

Καλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούν στην πτυχιακή τους εργασία τον Σεπτέμβριο του 2019 να καταθέσουν σχετική αίτηση μέχρι 12-07-2019