Κατάθεση αιτήσεων για εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2019

Κατάθεση αιτήσεων για εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2019

Η κατάθεση αιτήσεων για εξέταση διπλωματικών εργασιών περιόδου Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί μέχρι 28-06-2019 ημέρες και ώρες λειτουργίας της γραμματείας