ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ακαδ. έτους 2020-21

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ακαδ. έτους 2020-21

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2020-21 που είχαν αναβληθεί λόγω πανδημίας θα πραγματοποιηθούν στις 25 & 27/5/2021, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.    

Επισυνάπτονται αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την διαδικασία τόσο της προσέλευσης των υποψηφίων, όσο και των εξετάσεων.

Οι αιτήσεις με τους ακόλουθους αριθμός πρωτοκόλλου απορρίφθηκαν από την Επιτροπή Κατατάξεων για τυπικούς λόγους και οι υποψήφιοι δεν δύναται να συμμετέχουν στις εξετάσεις :

 92904/13.11.202091922/11.11.202094124/18.11.202095493/20.11.2020  &  95492/20.11.2020.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ