Ιστοσελίδες Μεταπτυχιακών σπουδών και Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ιστοσελίδες Μεταπτυχιακών σπουδών και Ερευνητικού Εργαστηρίου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

  • http://masterphys.uniwa.gr/:    Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών: «Νέες μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία»: Κατεύθυνση 1: Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία. Κατεύθυνση 2: Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία, με Διευθύντρια την Καθηγήτρια Ε. Γραμματοπούλου
  •  
  • http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/:      Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
  •  
  • http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/:      Μετα-Διδακτορική Έρευνα
  •  
  •  https://lanecasm.uniwa.gr/:    Θεσμοθετημένο Εργαστήριο «Νευρομυικής και Καρδιαγγειακής Μελέτης της Κίνησης», με Διευθυντή τον Καθηγητή Γ. Παπαθανασίου