ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗ στις 18/11/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗ στις 18/11/2020

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ/ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος πρακτική άσκηση θα γίνει την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 9.00.                                                           

Όσοι   θα συμμετάσχετε στην εξέταση παρακαλώ να αποστείλετε την εργασία σας σε ηλεκτρονική μορφή στις διευθύνσεις:

“ΔΩΡΟΘΕΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ” …………. dmakrygi@uniwa.gr                                                                                                            

“ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ” ….. dstasinopoulos@uniwa.gr                                                                                                                      

“ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΑ”   ………………………… gpetta@uniwa.gr                                                                                                                                    

Το αρχείο που θα στείλετε θα  έχει ως όνομα,  το επίθετό σας, τον αριθμό μητρώου και το νοσοκομείο, (για παράδειγμα:                                      Μακρυγιάννη,15000,Ασκληπείο).Η εργασία πρέπει να αποσταλεί έως την Τρίτη , 17-11-2020, ώρα 16.00.                                         

Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνει η παρουσίαση της εργασίας σας.