Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Εκ μέρους της επιτροπής Π.Α. σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουν ακόμα παραληφθεί τα σχετικά έγγραφα με τις διευκρινήσεις για την έναρξη της Π.Α. των φοιτητών του 8ου εξαμήνου και άνω.

Όταν θα έχουν διευκρινισθεί όλες οι λεπτομέρειες θα βγει στην σελίδα του τμήματος και στο eclass -μάθημα  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ 2021.

Καλούνται όσοι φοιτητές πρόκειται να αιτηθούν έναρξη Π.Α. να εγγραφούν στο eclass  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΑΡΙΝΟ 2021 και όχι σε άλλο σχετικό μάθημα προκειμένου να ενημερώνονται έγκυρα και άμεσα.

Οι φοιτητές που είναι σε αναστολή και περιμένουν επανέναρξη παραμένουν στο eclass ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2021 και θα ειδοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν  για τις ενέργειες που πιθανόν θα χρειαστεί να διενεργηθούν.

Λόγω των ειδικών συνθηκών και του μεγάλου αριθμού ιδιαίτερων θεμάτων που προκύπτουν δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να απαντηθούν μεμονωμένες απορίες, Η επιτροπή Π.Α θα καταβάλλει ότι είναι  δυνατόν για την ταχύτερη επίλυση των δυσκολιών.

 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ