Ημερίδα “Η επίδραση της άσκησης στον καρκινικό πόνο”