ΙΚΥ_Ανακοίνωση Προκήρυξης Διδακτορικών Υποτροφιών εξωτερικού_Κληροδότημα Νικ Δ Χρυσοβέργη

ΙΚΥ_Ανακοίνωση Προκήρυξης Διδακτορικών Υποτροφιών εξωτερικού_Κληροδότημα Νικ Δ Χρυσοβέργη

Tο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2η Ιουλίου 2019.

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Προέδρου του ΙΚΥ. Παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Μ.Κόττη

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Ομάδα Επικοινωνίας

Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Ν.Ιωνία

Τηλ.: 210-3726355

Δελτίο Τύπου Διδακτορικές Υποτροφίες Κληροδότημα Χρυσοβέργη 2019 20