Έντυπο εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Έντυπο εξέτασης πτυχιακών εργασιών

Όσοι φοιτητές ολοκληρώνουν την πτυχιακή τους εργασία και προγραμματίζουν με τον Επιβλέποντα Εκπαιδευτικό τους την εξέταση της, οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένο έντυπο) μέσω ταχυδρομείου και εφόσον υπάρχει η υπογραφή του Εκπαιδευτικού, στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τέλος Ιουνίου και σε κάθε περίπτωση πριν την εξέταση της εργασίας τους.

Έντυπο εξέτασης πτυχιακών εργασιών