Εξέταση Εργαστηριακών Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που εντάσσονται στη κατηγορία Χ.Π.

Εξέταση Εργαστηριακών Μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που εντάσσονται στη κατηγορία Χ.Π.

 Σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου με αριθμ. 2/25-02-2021 (θέμα 11ο), θα πραγματοποιηθεί εξέταση των εργαστηριακών μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές της κατηγορίας ΧΠ σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος στο eclass.

Οι λοιπές κατηγορίες φοιτητών των αντίστοιχων εργαστηριακών μαθημάτων θα αναμένουν την ολοκλήρωση των εργαστηριακών ασκήσεων.