Εξετάσεις Μαθημάτων Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 – Aμοιβαία αλλαγή ώρας εξέτασης

Εξετάσεις Μαθημάτων Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 – Aμοιβαία αλλαγή ώρας εξέτασης

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος 21-6-2022, γίνεται αλλαγή στην ώρα εξέτασης των ακόλουθων μαθημάτων στο πρόγραμμα εξετάσεων της Δευτέρας 4 Ιουλίου 2022, το οποίο τροποποιείται ως εξής:
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022
10:00 – 12:00 / ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Π1-8020), Εισηγήτρια κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, 157 φοιτητές
12:00 – 14:00 / ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ Φ/Θ (Π1-4040), Εισηγητής κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 231 φοιτητές