Επιστημονική Ημερίδα: «Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Κοινότητα». Περιφερειακό Τμημα Αττικής Π.Σ.Φ.

Επιστημονική Ημερίδα: «Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Κοινότητα». Περιφερειακό Τμημα Αττικής Π.Σ.Φ.

Το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του Ν.Π.Δ.Δ. «Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών», διοργανώνει στις 18 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο
και ώρα έναρξης 09:00, Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος της Φυσικοθεραπείας στη Κοινότητα». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο
Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς».

Η παρακολούθηση της Ημερίδας είναι δωρεάν για όλους τους συνέδρους.