Επίσκεψη Δρ. Δ. Μπακαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτριας και Ιδρυματικής Υπεύθυνης στήριξης Ατόμων με Αναπηρία, στο Ilia University στην Τυφλίδα της Γεωργίας

Επίσκεψη Δρ. Δ. Μπακαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτριας και Ιδρυματικής Υπεύθυνης στήριξης Ατόμων με Αναπηρία, στο Ilia University στην Τυφλίδα της Γεωργίας

Η Υπεύθυνη Erasmus+ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Δρ. Δάφνη Μπακαλίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια και Ιδρυματική Υπεύθυνη στήριξης Ατόμων με Αναπηρία, επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο Ilia University στην Τυφλίδα της Γεωργίας προκειμένου να διερευνηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Κατά την ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση με την Ιδρυματική Υπεύθυνη Erasmus+ του Πανεπιστημίου Ilia University,  Maka Lortkipanidze, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα συνεργασίας. 

Με την Ιδρυματική Υπεύθυνη  ERASMUS+ του ILIA UNIVERSITY της Γεωργίας