Επείγουσα ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Επείγουσα ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει:

  1. Να δηλώσουν το μάθημα στις δηλώσεις που πραγματοποιούνται μέχρι 26.3.2023
  2. Να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο και πάνω
  3. Να έχουν περάσει τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και
  4. Να οφείλουν μέχρι τρία (3) μαθήματα ειδικότητας με εξαίρεση των μαθημάτων:

         ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΓΓΕΙΑΚΗ Φ/Θ

         ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ Φ/Θ

         ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ Φ/Θ

Στις υποβληθείσες δηλώσεις μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για το αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Όσοι φοιτητές δεν τις πληρούν παρακαλώ μέχρι 26.03.2023  να προβούν σε διορθωτικές δηλώσεις.