ΕΠΕΙΓΟΝ Ορκωμοσία 05-03-2020

ΕΠΕΙΓΟΝ Ορκωμοσία 05-03-2020

Οι φοιτητές που θα λάβουν μέρος στην ορκωμοσία του Τμήματος την 5η/3/2020 οφείλουν να αποστείλουν άμεσα (μέχρι 28/02/2020) μία φωτογραφία τους στον Πρόεδρο του Τμήματος, σε ηλεκτρονική μορφή και με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ακόλουθο e-mail: gioftsos@uniwa.gr

 Η συγκεκριμένη φωτογραφία θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες παρουσίασης της τελετής ορκωμοσίας και συνεπώς οι φοιτητές μπορούν να αποστείλουν όποια φωτογραφία κρίνουν ότι τους εκπροσωπεί και τους παρουσιάζει καλύτερα. Θα πρέπει το ηλεκτρονικό αρχείο της φωτογραφίας που θα σταλεί να έχει ως όνομα αρχείου τον αριθμό μητρώου του φοιτητή, κάτω παύλα και το ονοματεπώνυμο του με κεφαλαία γράμματα.

Π.χ.  61513002_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ