Επανεγγραφές διαγραφέντων φοιτητών από τα πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Επανεγγραφές διαγραφέντων φοιτητών από τα πρώην ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά

Ομόφωνη Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής Πα.Δ.Α. 26/27-11-2018

όλοι οι διαγραφέντες φοιτητές των πρώην Ιδρυμάτων Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και ΤΕΙ Αθήνας, επανεγγράφονται,  εφόσον το επιθυμούν, με έγγραφη αίτησή τους στη Σχολή στην οποία ανήκουν. 

Οι φοιτητές που επανεγγράφονται με την ανωτέρω διαδικασία συνεχίζουν τις σπουδές τους χωρίς να προσμετρώνται τα εξάμηνα διαγραφής στη συνολική διάρκεια της φοίτησής τους.