Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Επαναπροσδιορισμός Χρονοδιαγράμματος Εαρινού Εξαμήνου 2018-2019

Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής Πα.Δ.Α. (Συνεδρίαση 4/19-02-2019)

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Τρίτη 12 Μαρτίου 2019
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019
Αναπλήρωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου : Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 έως Παρασκευή 28
Ιουνίου 2019
Έναρξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019
Λήξη εξετάσεων Α΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου : Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019
Έναρξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019
Λήξη εξετάσεων Β΄ περιόδου εαρινού εξαμήνου Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019