Ενημερωτική Συνάντηση για το Μάθημα της Πρακτικής Άσκησης