Ενημερωτική Συνάντηση για το ΠΠΣ

Ενημερωτική Συνάντηση για το ΠΠΣ

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος σε ενημερωτική συνάντηση για το ΠΠΣ με την Πρόεδρο του Τμήματος την Τετάρτη 26-09-2018 στο 2ο όροφο αίθουσα Α, όπως παρακάτω:

-10-11 οι φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ

-11-12 το Γ εξ.

– 12-13 το Δ ΕΞ.

– 13-14 το Ζ εξ.