Ενημέρωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας που δικαιούνται ειδικές προϋποθέσεις ή υποστήριξη για τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021, παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή, μέσω email, μέχρι την 31η Αυγούστου με τη Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Δάφνη Μπακαλίδου (dbakalid@uniwa.gr), ή με την αναπληρώτρια Σύμβουλο καθηγήτρια ΦμΕΑ Αικατερίνη Κομπότη (akompoti@uniwa.gr), αναφέροντας:

1. Τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν, τους αντίστοιχους διδάσκοντες και τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες εξέτασης.

2. Την ειδική υποστήριξη ή βοήθεια που δικαιούνται και επιθυμούν λόγω ειδικής δυσκολίας (προφορική ή γραπτή εξέταση).

Η καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ
Η αναπληρώτρια καθηγήτρια σύμβουλος ΦμεΑ