Ενημέρωση για μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

Ενημέρωση για μάθημα ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ για το εαρινό εξάμηνο 2022-23

Λόγω έλλειψης Διδάσκοντα το μάθημα της ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ δεν θα πραγματοποιηθεί κατά το τρέχον εξάμηνο.

Οι φοιτητές δύναται να δηλώσουν το άλλο κατ’ επιλογή μάθημα δηλαδή ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ.