ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Εγγραφή στις ομάδες του E-Class

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Εγγραφή στις ομάδες του E-Class

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε εργαστηριακά μαθήματα του εαρινού εξαμήνου 2020-21, να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους και στις αντίστοιχες ομάδες του E-Class.