Έναρξη Πρακτικής Άσκησης των επί Πτυχίω φοιτητών

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης των επί Πτυχίω φοιτητών

Καλούνται οι  φοιτητές που ανήκουν στις  παρακάτω κατηγορίες και επιθυμούν να ξεκινήσουν  Πρακτική Άσκηση άμεσα στον Δημόσιο τομέα  να εγγραφούν στο e-class του μαθήματος εφόσον δεν έχουν εγγραφεί ακόμη και να επικοινωνήσουν άμεσα με την Επιστημονική Υπεύθυνη Λέκτορα Εφαρμογών Γ. Πέττα  georgiapetta@ymail.com  

Α  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο ΤΕΙ ανεξαρτήτως των οφειλόμενων μαθημάτων 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Φοιτητές που θα λάβουν πτυχίο Πα.Δ.Α. και: είναι εγγεγραμμένοι σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 9ου εξ., δεν οφείλουν μάθημα Κλινικής Εκπαίδευσης και οφείλουν πιθανώς μέχρι συνολικά τρία μαθήματα Ειδικότητας (εκτός Κλινικής) 

Η Πρακτική Άσκηση αφορά στον Δημόσιο τομέα και όχι σε ΕΣΠΑ

Οι φοιτητές Πα.Δ.Α. που θα εγγραφούν στο 8 εξάμηνο/ εαρινό 2019-2020 θα ενημερωθούν για την διαδικασία με νέα ανακοίνωση πριν την έναρξη του εξαμήνου.