Εκπροσώπηση φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021