Εγγραφή σε Εργαστηριακές ομάδες από 15-10-2018 μέσω eclass

Εγγραφή σε Εργαστηριακές ομάδες από 15-10-2018 μέσω eclass

Η εγγραφή σε Εργαστηριακές ομάδες μπορεί να πραγματοποιείται από 15-10-2018 μέσω eclass με τους ίδιους κωδικούς

https://eclass.uniwa.gr

Σύντομα θα χορηγηθούν κωδικοί και στους πρωτοετείς, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση