Εγγραφή ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022

Εγγραφή ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022

Ανακοίνωση για την εγγραφή ομογενών υποτρόφων ακ. έτους 2021 2022

Εγκύκλιος για τις Εγγραφές των εισαγομένων αλλοδαπών αλλογενών

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ