Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την κατηγορία των Αθλητών

Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την κατηγορία των Αθλητών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την κατηγορία των Αθλητών.

Η εγγραφή της ανωτέρω κατηγορίας θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από 23.11.2020 έως και 30.11.2020.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στην Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier):

Διεύθυνση Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας :
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας
Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Σπυρίδωνος 12243, Αιγάλεω Αττικής
Πανεπιστημιούπολη 1 (Άλσος Αιγάλεω) (κτίριο Κ6, γραφείο 015).

Τα δικαιολογητικά θα αναρτηθούν με νέα ανακοίνωση μόλις μας κοινοποιηθούν από το Υπουργείο.
Από τη Γραμματεία