Εγγραφές φοιτητών για το χειμερινό εξ. 2018-2019

Εγγραφές φοιτητών για το χειμερινό εξ. 2018-2019

Οι εγγραφές των φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018 – 2019 να διεξαχθούν από 15-10-2018 έως και 21-10-2018 (Απόφαση Διοικούσας Επιτροπής ΠΑ.Δ.Α. 15/10-07-2018)