Δημόσια Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δρ. Ελ. Παρασκευόπουλου – Link για παρακολούθηση μέσω MS TEAMS

Δημόσια Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας του Δρ. Ελ. Παρασκευόπουλου – Link για παρακολούθηση μέσω MS TEAMS

Αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,

Ο πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Καθηγητής Γ. Γιόφτσος και η Καθηγήτρια Μ. Παπανδρέου σας προσκαλούν στη δημόσια υποστήριξη της μεταδιδακτορικής έρευνας του Δρ. Ελευθέριου Παρασκευόπουλου, Φυσικοθεραπευτή, με τίτλο:

«Πρόληψη Τραυματισμών στην Ωμική Ζώνη σε Αθλητές με Δραστηριότητες Πάνω από το Ύψος του Ώμου: Διαγνωστική αξία της δοκιμασίας πεδίου Arm Care Screen Test (ACS)».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Κ7.204 στην Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω.  

Για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν και επιθυμούν να την παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το link σύνδεσης είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:RUaEBw7SKdHECmXLJm1rCZ7YbTUPUHD_HT1PxRW88WY1@thread.tacv2/1718639173901?context=%7B%22Tid%22:%220c8943ee-c370-4bb3-ba51-321f406f32ec%22,%22Oid%22:%22e5cbe851-29e1-4781-9f4a-5727ec1ad559%22%7D

Με εκτίμηση,

Μαρία Γ. Παπανδρέου, PhD,MSc, Dipl., Καθηγήτρια 

Διευθύντρια Εργαστηρίου “Προηγμένης Φυσικοθεραπείας”,

Φυσικοθεραπεύτρια, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής,      

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αθήνα 

 

Maria G. Papandreou, PhD, MSc, Dipl. Professor 

Director of Lab. Advanced Physiotherapy, 

Physiotherapist, Physical Educator and Sports Scientist, 

Physiotherapy Department, University of West Attica, Athens, Greece                                                                     

www.uniwa.gr  –  www.phys.uniwa.gr  –  https://ladphys.uniwa.gr/                                                                           

e-mail: mpapand@uniwa.gr