Δήλωση Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Δήλωση Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να διεξάγουν Πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2019-2020 να προσέλθουν σε συνάντηση ενημέρωσης την Τρίτη 17/3/20 στην αίθουσα 204 , ώρα 13.30

Δικαίωμα έναρξης ΠΑ έχουν

1.  Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ χωρίς περιορισμό οφειλής μαθημάτων.

2. Όλοι οι επί πτυχίω φοιτητές και οι εγγεγραμμένοι στο 8ο εξάμηνο με τον περιορισμό μη οφειλής περισσοτέρων των 3 μαθημάτων ειδικότητας , και κανένα μάθημα Κλινικής Άσκησης.

Οι φοιτητές εγγεγραμμένοι σε μικρότερα εξάμηνα δεν είναι δυνατόν να διεξάγουν ΠΑ κατά την διάρκεια του εαρινού εξαμήνου λόγω ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟΥ αριθμού θέσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις θα εξεταστεί η δυνατότητα έναρξης ΠΑ με την λήξη του εαρινού εξαμήνου.