Δήλωση εργαστηριακής ομάδας ανά μάθημα στο e-class κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών

Δήλωση εργαστηριακής ομάδας ανά μάθημα στο e-class κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών

Την Τετάρτη 22/2/2023 θα ενεργοποιηθεί στο e-class η δήλωσω εργαστηριακής ομάδας ανά μάθημα, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν οι φοιτητές/τριες κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη “εγγραφή” δεν αποτελεί εγγραφή στο μάθημα και οι φοιτητές/τριες ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν δήλωση του μαθήματος κατά την περίοδο των δηλώσεων που θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία.