Διευκρίνιση για αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων Α’ Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου (Ιουλίου 2024)

Διευκρίνιση για αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων Α’ Περιόδου Εαρινού Εξαμήνου (Ιουλίου 2024)

Διευκρινίζεται ότι

η διενέργεια των εξετάσεων Α’ Περιόδου εαρινού Εξαμήνου του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί στην Πανεπιστημιούπολης Άλσους Αιγάλεω (στις κεντρικές εγκαταστάσεις – Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 122 43, Αθήνα) και συγκεκριμένα στις αίθουσες Κ7-204, Κ7-104, Κ7-107 και στο αμφιθέατρο Φυσικής Κ3-004. (για ορισμένα μαθήματα είναι διαθέσιμη και η Κ7-303 και το αμφιθέατρο ΛΥΤΡΑΣ σύμφωνα με τις υποδείξεις του επόπτη των εξετάσεων).