Διεξαγωγή του 35ου (διαδικτυακού) Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021

Διεξαγωγή του 35ου (διαδικτυακού) Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.) στις 4 & 5 Δεκεμβρίου 2021

Στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2021 διεξάγεται το Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (Ε.Ε.Ε.Φ.), υπό την Αιγίδα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α.).

Το Συνέδριο, λόγω των συνθηκών της πανδημίας του COVID-19 διεξάγεται διαδικτυακά. Παρατίθεται το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, το οποίο περιλαμβάνει και πληροφορίες για την εγγραφή και παρακολούθησή του.

Ευχόμαστε στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου κάθε επιτυχία στις εργασίες του. 

Πρόγραμμα 35oυ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΕΦ