Διεξαγωγή Μαθημάτων

Διεξαγωγή Μαθημάτων

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος πραγματοποιείται με μεθόδους και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα.

Για κάθε μάθημα του Τμήματος θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις από τον αντίστοιχο διδάσκοντα μέσω του e-class.