Διεξαγωγή μαθημάτων 24/05/2019 και 27/05/2019

Διεξαγωγή μαθημάτων 24/05/2019 και 27/05/2019

Την Παρασκευή 24/05/2019 θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα, αλλά δεν θα παρθούν απουσίες στα εργαστηριακά μαθήματα.

Τη Δευτέρα 27/05/2019 δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου μαθήματα.

 

Εκ της Διευθύνσεως της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πα.Δ.Α.