Διεθνής διάκριση Λέκτορα Εφ. Γεωργίας Πέττα του Τμ. Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ ως μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)

Διεθνής διάκριση Λέκτορα Εφ. Γεωργίας Πέττα του Τμ. Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ ως μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Mε ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωστοποιώ ότι   η Λέκτορας Εφ. Γ. Πέττα του Τμ. Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ εκλέχθηκε ως μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης της  European Federation of Societies for Hand Therapy και από το Σεπτέμβριο του 2021 θα είναι Πρόεδρος της συγκεκριμένης Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις για τρία χρόνια (https://www.eurohandtherapy.org/efsht/ec/).

Ως Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια στη συνάδελφο που με το έργο της και την τιμητική αυτή θέση που έχει αναλάβει, συμβάλλει στην εξωστρέφεια του Τμήματος μας και τη προβολή του, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Με Εκτίμηση

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Γεώργιος Γιόφτσος, Ph.D, M,Sc.    George Gioftsos, Ph.D, M.Sc
Καθηγητής Φυσικοθεραπείας       Professor in Physiotherapy
Πρόεδρος Τμήματος           Head of the Department

Τμήμα Φυσικοθεραπείας         Dept. of Physiotherapy
Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας   Faculty of Health and Caring Sciences
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής     University of West Attica 
Αγίου Σπυρίδωνος 28,         Agiou Spyridonos 28, 
Αιγάλεω 12243, Αθήνα - Ελλάδα     Egaleo 12243, Athens -GREECE