Διδακτορικές σπουδές στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας

Διδακτορικές σπουδές στην επιστήμη της Φυσικοθεραπείας

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ στην ΕΠΙΣΤΗΜΗ της ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το τμήμα Φυσικοθεραπείας απονέμει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Φυσικοθεραπείας σύμφωνα με το Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 4441/2018, τ/’ Β΄) και δέχεται αιτήσεις ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι αιτήσεις για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία σε ετήσια βάση κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους και εξετάζονται από τη Συνέλευση του τμήματος 2 φορές το χρόνο ήτοι, κάθε Οκτώβριο και Μάιο, εκτός εάν προκύψει λόγος έκτακτης ανάγκης (π.χ. προκηρύξεις φορέων για τη χορήγηση υποτροφιών με σκοπό την ενίσχυση διδακτορικών σπουδών) θα εξεταστούν εκτάκτως όπως θα ορίσει η Συνέλευση του τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.phys.uniwa.gr/postgraduate-studies/)