Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού