Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Διαδικασία Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, οι φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και φοιτούν τουλάχιστον στο 7ο εξάμηνο σπουδών υποβάλουν σχετική αίτηση για τον Τομέα που έχει ανακοινώσει θέματα πτυχιακών στην έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Οι φοιτητές που αναλαμβάνουν πτυχιακή εργασία την δηλώνουν (δήλωση μαθημάτων) στο εαρινό εξάμηνο. Η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό μέχρι και την έναρξη του αμέσως επόμενου ακαδημαϊκού έτους, ενώ σε διαφορετική περίπτωση, ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει αποτύχει και  ακυρώνεται η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας.

 

ΣΥΝΕΠΩΣ

1. Ανάθεση πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιείται μόνο κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου

2. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία πρέπει να υποβάλουν αίτηση ανάληψης θέματος πτυχιακής από κάποιον Τομέα κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου.