Δελτίο Τύπου Και Αίτηση 1ης Εγγραφής με την κατηγορία Αλλοδαπών-Αλλογενών