Χώρος διεξαγωγής εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Χώρος διεξαγωγής εκλογών Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ανακοινώνεται ότι οι εκλογές των Διευθυντών Τομέων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  θα διεξαχθούν στο γραφείο της Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής (πολυγωνικό κτίριο), όπως συμφώνησε η εφορευτική επιτροπή κατά τη συνεδρίαση της στις 14/7/20.