Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” ακαδ. έτους 2021-2022″

Χορήγηση 3 προπτυχιακών υποτροφιών Κληροδοτήματος “Κλέαρχου Τσουρίδη” ακαδ. έτους 2021-2022″

Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι,

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2073/24.02.2022(ΑΔΑ: 6ΣΤΩ46ΜΤΛΗ-ΥΑΔ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα   τα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2021-2022.